Efektivní Přenos Poznatků
v rámci energetického sektoru

Prezentovaný projekt, připravený v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu, je zaměřený na prohloubení spolupráce a posílení komunikace mezi subjekty terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a průmyslovým sektorem.

Hlavním účelem stáží a odborných praxí, jakožto nosných aktivit projektu, je příprava kvalifikovaných lidských zdrojů pro aktivity spojené s výzkumem a vývojem pokročilých energetických zdrojů, vč. zajištění odborníků pro energetický průmysl na základě aktuálních potřeb aplikační sféry. Tyto aktivity budou realizovány prostřednictvím pořádání a účasti cílových skupin na odborných seminářích, konferencích, workshopech a dalších akcích, a to za účasti špičkových domácích a zahraničních odborníků ve vazbě na mezinárodní sítě, technologické platformy a organizace v oblasti energetiky.

Projekt je realizován výzkumnou organizací CVŘ společně se 2 partnery (HYTEP, TPUE) sdružující klíčové subjekty v oblasti energetiky v ČR a rovněž jsou zapojeny do mezinárodních struktur prostřednictvím členství v obdobných organizacích.