Aktivity v roce 2011

Aktivity v roce 2011

Seminář „Radiační situace v souvislosti s havárií JE Fukušima (poznatky a postřehy z Japonska)“ pořádaný CVŘ
22. 12. 2011


Seminář „Dny technické chemie“ konané na VŠB – TUO
9.–10. 11. 2011


Workshop „Vodíkové technologie pro dopravu“ v rámci veletrhu Czechbus Praha
3. 11. 2011


Seminář „Zachycování a ukládání CO2 v podmínkách ČR“ – organizován společnostmi ÚJV, ČVUT a Česká geologická služba
1. 11. 2011


Krátkodobá stáž VaV pracovníka ve francouzském výzkuném centru CEA
XI-XII/2011


Krátkodobá stáž VaV pracovníka v souvislosti s projektem evropským projektem výstavby sodíkem chlazeného rychlého reaktoru
XI/2011


Konference NUSIM
XI/2011


Stáž studentů Jihočeské univerzity na experimentálním reaktoru LR-0
X/2011–IV/2012


Letní konference/workshop ETSON Junior Staff Programme Summer Workshop (EJSW 2011) pořádaná CVŘ v Řeži
29. 8. – 2. 9. 2011