Aktivity v roce 2013

Aktivity v roce 2013

11. 12. 2013

Přednáška na téma „Komercializace výsledků VaV“. Přednášel pan Ing. Pavel Komárek, CSc.


6. 12. 2013

Seminář informující o účasti na konferencích

  • ICONE21 Conference (Chengdu, Čína)
  • GETMAT workshop (Berlín, Německo)
  • SIEN2013 Conference (Bukurešť, Rumunsko)

Přednášela Dr. Fosca Di Gabriele.


6. 12. 2013

Seminář informující o účasti na konferenci 16th International Symposium on Supercritical Water-cooled Reactors. Přednášely Ing. Markéta Zychová a Ing. Eliška Křečanová.


29. 11. 2013

Seminář informující o účasti na konferenci HOTLAB-2013. Přednášeli Ing. Marek Mikloš a RNDr. Ondřej Srba.


15. 11. 2013

Seminář informující o účasti na konferencích

  • Mezinárodní konference „MATERIALS STRUCTURE & MICOMECHANICS OF FRACTURE“
  • Roční konference skupiny ICG-EAC zabývající se „Praskáním konstrukčních materiálů JE vlivem provozního prostředí“
  • 16. International Conference on Enviromental Degradation of Materials in Nuclear Power Systems – Water Reactors
  • Stáž na University of Michigan: VaV práce a vybavení laboratoří

Přednášeli Ing. Jan Michalička a Dr. Anna Hojná.


8. 11. 2013

Seminář informující o účasti na akcích IAEA Technical meeting on Research Reactors Useres Networks: Advances in neutron therapy a Návštěva výcvikového centra Maintenance Training Centre Paks. Přednášel Ing. Vít Klupák.


7. 11. 2013

Seminář Hydrogen Day


1. 11. 2013

Seminář PIE and small specimen testing in Indira Gandi Centre for Atomic Research along with results on highly irradiated SS fuel clads, přednášel K. V. Kasiviswanathan z Centra Indira Gandhi pro atomový výzkum v Kalpakkamu v Indii


1. 11. 2013

Seminář informující o účasti na konferenci International Conference on nuclear and radiation engineering – INCRE 2013, přednášela Ing. Zdena Lahodová


od 4. 10. 2013

Jazykové kurzy organizované partnery TPUE a HYTEP


20. 9. 2013

Seminář informující o účasti na konferenci Steering committee NUGENIA TA8 (ENIQ), přednášel: Ing. P. Mareš


20. 9. 2013

Seminář informující o účasti na workshopu Veletrh Hydrogen + Fuel Cells, přednášela: Ing. K. Stehlík


13. 9. 2013

Seminář informující o účasti na konferenci NEUDOS-12, přednášel: Ing. M. Koleška


13. 9. 2013

Seminář informující o účasti na konferenci 3rd Technical Seminar on JHR Experimental Capacity, přednášeli: Ing. M. Mikloš, Ph.D., Ing. J. Žďárek, CSc., Ing. N. Witzanyová a Ing. M. Postler


15.–19. 7. 2013

Výukový kurz Letní škola reaktorové fyziky na experimentálním reaktoru LR-0.


Červen–červenec, 2013

Vzdělávací kurzy (jazykové a soft-skills) pro tým výzkumných pracovníků CVŘ.


28. 6. 2013

Seminář informující o účasti na konferenci Úvod do technologie fúzních reaktorů a Conference plasma facing materials and components PFMC-14 přednášel Ing. S. Entler v CVŘ.


21. 6. 2013

Seminář informující o účasti na konferenci 3rd International Workshop Mechanisms and Modelling of Waste/Cement Interactions přednášel Ing. Tomáš Černoušek v CVŘ.


14. 6. 2013

Seminář informující o tématu Úvod do obecné teorie relativity přednášel RNDr. Radek Řezáč v CVŘ.


7. 6. 2013

Seminář informující o účasti CVŘ na konferencích Fast Reactors 2013, KONTEC 2013 a Nugenia přednášel Ing. Petr Kovařík v CVŘ.


31. 5. 2013

Seminář informující o účasti CVŘ na akci LEADER – Lead-cooled European Advanced DEmonstration Reactor přednášela Dr. Fosca Di Gabriele v CVŘ.


30. 5. 2013

Seminář prof. Gambarini „Methods for Dose Measurements at NCT Epithermal Culumn“ v CVŘ.


24. 5. 2013

Seminář informující o účasti CVŘ na akci RRFM 2013 přednášel Ing. Michal Koleška v CVŘ.


3. 5. 2013

Seminář informující o účasti CVŘ na akcích Hazards – Detection and Management a ETRAP – Education and Training in Radiation Protection přednášel doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc., Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT.


26. 4. 2013

Seminář informující o účasti CVŘ na akci Výroční zasedání asociace ENEN přednášel RNDr. Radek Řezáč v CVŘ.


8. 3. 2013

Seminář informující o účasti CVŘ na projektu ESS v roce 2012 Active Cells and Handling Casks Preliminary Design v angličtině přednášel Ing. Mathieu Reungoat v CVŘ.


8. 3. 2013

Seminář informující o účasti na akci ETSON Group 10 2nd Meeting přednášel Ing. Miloš Kynčl v CVŘ.


22. 2. 2013

Seminář informující o účasti na akci 27. Oldenburger Rohrleitungsforum přednášela Ing. Bc. Lucie Nenadálová, Ph.D. v CVŘ.


30. 1. 2013

Seminář HYTEP Budova VŠCHT, Technická 5, Praha 6 – Dejvice Program Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking jako nástroj EU k podpoře výzkumu vodíkových technologií prof. Ing. Karel Bouzek – VŠCHT Aktuální stav vývoje vodíkových technologií v ČR a ve světě Ing. A. Doucek – ÚJV Možnosti zapojení a spolupráce v rámci European Energy Research Alliance v oblasti vodíku Ing. Jakub Prahl – Centrum výzkumu s.r.o. Řež


24. 1. 2013

Seminář Problémy inženýrského vzdělávání v oblasti energetiky II organizovaný partnerem projektu TPUE


18. 1. 2013

Seminář informující o účasti na akcích Příprava konference RRFM 2013 a Příprava výcviku operátorů reaktorů v RO přednášel Ing. Vladimír Brož v CVŘ.


11. 1. 2013

Seminář informující o konferenci Chemistry in Power Plants 2012 – VGB Conference přednášel P. Kůs v CVŘ


11. 1. 2013

Seminář informující o akcích HPG Fuel Workshop a 147 HPG Board Meeting přednášel M. Mikloš v CVŘ


8. 1. 2013

Seminář Problémy inženýrského vzdělávání v oblasti energetiky I organizovaný partnerem projektu TPUE