Aktivity v roce 2014

Aktivity v roce 2014

17. 1. 2014

Seminář informující o účasti na informačním dnu Horizon 2020, Energy Information Day – 2014 and 2015 calls. Přednášel Ing. Lukáš Veselý.


HYDROGEN DAYS, 2.-4. 4. 2014

Česká vodíková technologická platforma (www.hytep.cz) ve spolupráci s Centrem výzkumu Řež s.r.o. pořádala ve dnech 2.–4. dubna 2014 v hotelu DAP na Vítězném náměstí, Praha 6, již tradiční konferenci Hydrogen Days 2014 (www.hydrogendays.cz).

Tradičním a hlavním cílem konference bylo setkání odborníků z různých vědních i aplikačních oborů týkajících se vodíkových technologií a poskytnutí uceleného přehledu o aktuálních výzkumných, vývojových a aplikačních aktivitách na tomto poli v České republice.

Letošní ročník Hydrogen Days 2014 byl výjimečný tím, že rozšířil svoje pole působnosti mimo rámec České republiky. Účastnili se ho renomované evropské kapacity a experti z oblasti výzkumu a vývoje vodíkových technologií. Jejich příspěvky poskytly přehled relevantních aktivit v dalších evropských zemích a pohled na vodíkovou problematiku v širším mezinárodním kontextu. Konference byla pořádána s podporou projektu „Efektivní přenos poznatků v rámci energetického sektoru – EPP“, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Investice do rozvoje vzdělávání.

Foto z akce, autor Jan Berka:
HGD2014_04 HGD2014_03

HGD2014_02 HGD2014_01


Kongres ICG-EAC
Ve dnech 6.-11. 4. 2014 se v Praze v hotelu Pyramida konala konference mezinárodní organizace ICG-EAC, kterou letos pořádalo Centrum výzkumu Řež s.r.o. ve spolupráci s ÚJV Řež, a. s.
Konference byla podpořena z projektu „Efektivní přenos poznatků v rámci energetického sektoru – EPP“, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Investice do rozvoje vzdělávání.

ICG_EAC_2014_GroupPhoto_01


Dne 14. 5. 2014 se uskutečnila přednáška zaměřená na představení odborné publikace Jaderná energie. Přednášel doc. Ing. Petr Otčenášek, CSc.


Dne 15. 5. 2014 se uskutečnila přednáška zaměřená na problematiku In Phantom Dosimetry at the BNCT Column of LVR-15. Přednášeli prof. G. Gambarini, L. Barcaglioni a E. Artuso.