E-learningový kurz

E-learningový kurz

E-learningový kurz „Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů“

Tento kurz je určen pro zájemce o problematiku výzkumných jaderných reaktorů. Účastnit se ho mohou jak studenti, pracovníci v oblasti VaV, tak odborná veřejnost. Kurz je koncipován tak, aby se jeho účastník dozvěděl nejen základní pojmy související s jadernými reaktory, ale také například informace o legislativě spojené s touto oblastí.

Obsah kurzu

– Teorie atomových jader
– Základní typy záření
– Neutronové záření
– Detekce neutronů
– Detekce fotonů
– Metody stínění
– Základní pojmy
– Základní legislativa
– Jaderná bezpečnost
– Radiační ochrana
– Limity pro ozáření
– Biologické účinky záření
– Neutronová bilance v jaderném reaktoru
– Teorie jaderných reaktorů

Studium kurzu

Kurz se skládá ze dvou částí. První část jsou studijní materiály strukturované dle výše uvedeného obsahu. Druhá část je test sestávající z 15 otázek, u kterých jsou na výběr vždy
3 odpovědi, přičemž jen jedna je správná. K úspěšnému splnění testu je třeba min. 70 % správných odpovědí. Účastníkům kurzu, kteří test úspěšně splní, bude nabídnut certifikát ke stažení.

Délka kurzu ani počet jeho opakování není omezen.

Studijní materiál

Stáhnout ve formátu PDF…

Test

Kliknutím spustíte test a budete vyzváni k zadání celého jména. Poté můžete zodpovědět testovací otázky.
Zahájit test.